Blisko
Izolacje Pluimers

Optymalna temperatura w takich pomieszczeniach jak chlewnie czy odchówki jest niesamowicie istotna. Szczególnie panująca temperatura w pierwszych tygodniach życia zwierząt musi być bardzo optymalna.

Dzięki bez spoinowej izolacji pianką poliuretanową Pur Super jest to możliwe do osiągnięcia. Piana również eliminuje efekt skraplania i jest dodatkowo odporna na wilgoć (można ją myć). Dzięki optymalnej temperaturze wpływamy pozytywnie na hodowlę i rozwój np. tuczników oraz na wyższy poziom produkcji prosiaków. Dobre warunki środowiskowe wpływają również lepiej na zdrowie całej hodowli.

Piana zamkniętokomórkowa jest idealnym materiałem jako izolacja chlewni. Piana zamknięto komórkowa zastosowana do izolacji chlewni, jest nienasiąkliwa, odporna na wilgoć, zabezpiecza przed roszeniem i kapaniem wody. Można ją MYĆ! Oczywiście doskonałe parametry izolacyjne (λd = 0,026 W/m.K) umożliwiają utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz obiektu przy minimalnym zużyciu energii.

Możliwe zastosowanie w chlewni :

  • Izolacja dachu na blachę
  • Izolacja bezpośrednio na ściany
  • Izolacja doszczelniająca na styropian czy osnowę
  • Izolacja stalowych, betonowych, drewnianych konstrukcji
  • Doszczelnianie płyt warstwowych

Izolacja kurnika przy zastosowaniu piany zamkniętokomórkowej oznacza bardzo szybką realizację, optymalizacje kosztów i możliwość adaptacji starych obiektów bez ponoszenia kosztów budowy nowych budynków. Izolacja kurników to jeden z głównych obszarów zastosowań piany zamkniętokomórkowej we współczesnym i nowoczesnym rolnictwie.