Blisko
Izolacje Pluimers
  • Działamy od ponad 25 lat na rynku polskim
  • Wykonaliśmy w Polsce ponad 1.000.000 m2 izolacji pianą PUR
  • Mamy tysiące zadowolonych klientów
  • Posiadamy bardzo doświadczone ekipy wykonawcze

Ocieplenie poddasza jest jedną z Ocieplenie poddaszanajważniejszych inwestycji w budynku. Największe oszczędności eksploatacji wynikają ze sposobu i materiału termicznego użytego do ocieplenia. Ocieplenie poddasza pianką poliure-tanową PUR otwarto- lub zamknięto-komórkową zależy między innymi od położenia naszego obiektu, techniki wykonania poddasza i naszych oczekiwań co do komfortu mieszkania. Wybierając ocieplenie poddasza musimy wiedzieć iż grubość stosowanej warstwy zależy od współczynnika Lambda ʎ, który określa termiczność danego materiału.

Pianka zamkniętokomórkowa PUR Ocieplenie Poddasza Pianka PUR

Przykład:
Ocieplenie poddasza Pianką Pur zamknięto-komórkową o wartości ʎd=0,022 W/m.K będzie dwukrotnie lepszym rozwiązaniem niż np. wełna o wartości ʎd= 0,042 W/m.K. Zatem zamiast zastosować 25 cm wełny można zamiennie użyć 13 cm piany zamknięto-komórkowej, lub np. 20 cm pianki otwarto-komórkowej o wartości ʎd=0,036 W/m.K. Ze względu na bezspoinowość i tym samym brak mostków termicznych izolacja z piany Pur w oecieplenie poddasza staje się dodatkowo bardzo efektywnym rozwiązaniem w ociepleniu poddasza.

Uwaga:
Standardem dzisiaj w ociepleniu poddasza jest zastosowanie ok 25-30 cm wełny o średniej wartości Lambda ʎd=0,038 W/m.K, co odpowiada ok 20-25 cm pianki otwarto-komórkowej o wartości Lambda ʎd = 0,036 W/m.K , lub 12-15 cm pianki zamknięto komórkowej o wartości Lambda ʎd=0,022 W/m.K.

Nasi partnerzy